Sprawozdania finansowe

Sprawozdanie finansowe Szkoły Podstawowej w Długiem dostępne jest na stronie Centrum Usług Wspólnych pod adresem: sprawozdanie finansowe